living for the night

Music: Marietta Fafouti / Lyrics: Electra Liarmakopoulou / Production: Renos Papastavros - Hristos Lainas - Marietta Fafouti / Feelgood Records